Dąbrowa Górnicza PKP

Z TyfloWiki
Skocz do: nawigacja, szukajUwaga, aktualnie na dworcu jest remont i poniższy opis może być niezgodny ze stanem faktycznym. Stacja znajduje się w województwie śląskim. Jest położona pomiędzy stacjami Dąbrowa Górnicza Ząbkowice (północ) i Sosnowiec Główny (Południe). Peron i tory są w osi wschód-zachód. Na dworcu znajdują się peron, przejście przez tory oraz zamknięty budynek dworca.

Oznaczenia dla osób niewidomych są na peronie. Toalet brak, ale jest TOI TOI przy budynku dworca. Zapowiedzi megafonowe są wygłaszane przez pracownika kolei. Wind brak. Kasa biletowa znajduje się w kontenerze przy wejściu na dworzec. 

Na stacji Dąbrowa Górnicza zatrzymują się pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe.

W sąsiedztwie dworca znajduje się parking, postój taksówek oraz przystanki autobusowe komunikacji miejskiej.

Peron

Na stacji mamy peron wyspowy dwukrawędziowy.

Numeracja torów przy peronie stojąc twarzą w kierunku zachodnim ((Sosnowiec)

Peron 1, po prawej tor nr 1, po lewej tor nr 2.

Na peronie są oznaczenia dla osób niewidomych, guzki na linii bezpieczeństwa. Peron jest wysoki 76 cm od pgs.

Na końcu peronu po stronie północnej jest poczekalnia. Poczekalnia składa się z dwóch wąskich pomieszczeń, pomiędzy którymi jest zadaszenie. W 1/3 i w 2/3 długości peronu od strony wejścia na peron są zadaszenia z ławkami.

Słupki, latarnie i tablice oraz ławki są ustawione w osi peronu. Na końcu peronu, po stronie północnej jest zejście pochylnią prowadzące do przejścia przez tory. Przejście jest ze szlabanami.

Pociągi w kierunku Sosnowca i Katowic odjeżdżają z toru nr 1,, natomiast pociągi w kierunku Zawiercia z toru nr 2.

Idąc peronem w stronę wyjścia (wschód), po minięciu drugiej wiaty idziemy przy lewej linii bezpieczeństwa, ponieważ pod koniec peronu po prawej stronie stoją pomieszczenia poczekalni. Najpierw mijamy pierwsze pomieszczenie, następnie zadaszoną wnękę i drugie pomieszczenie poczekalni. Na końcu peronu w jego poprzek trafiamy na linię z guzków, które oznaczają, że tu jest zejście z peronu.

Poczekalnia

Poczekalnia składa się z dwóch pomieszczeń pomiędzy którymi jest zadaszenie. Stojąc pod zadaszeniem,od strony torun nr 2 są szyby, natomiast można wyjść spod zadaszenia do krawędzi peronu przy torze nr 1. Uwaga na słupki podtrzymujące zadaszenie.

Do poczekalni wchodzimy drzwiami które są na wprost pochylni prowadzącej na peron. Idąc pierwszym pomieszczeniem po lewej stronie mamy krzesełka. Na końcu pomieszczenia są drzwi, którymi wychodzimy pod zadaszoną wnękę. Idąc prosto, po lewej mamy szyby, po przejściu kilku metrów dochodzimy do drugiego pomieszczenia poczekalni. Pomieszczenie to jest identyczne jak pierwsze, tylko krzesełka są po obu stronach. Wychodząc z drugiego pomieszczenia schodzimy ku linii bezpieczeństwa, gdzie są guzki, ponieważ w osi peronu są ustawione latarnie, słupy i ławki. Pomieszczenia poczekalni są zimą ogrzewane.

Wyjście z peronu

Na końcu peronu, po stronie wschodniej znajduje się pochylnia w dół, którą zejdziemy na chodnik, biegnący w poprzek torów. Po obu stronach są szlabany. Z tego miejsca możemy wyść na południe w stronę centrum i kasy biletowej, a na północ w stronę parkingu i ul. Konopnickiej

Wyjście do centrum

Stojąc tyłem do peronu odwracamy się o 90 stopni w prawo i idziemy na południe. Najpierw pokonujemy jeden tor, który jest ze szlabanami. Idąc chodnikiem prosto, po prawej mijamy niski budynek kolejowy. Po przejściu kilkunastu metrów trafiamy na barierki „małpi gaj”. Obchodzimy barierki idąc w lewo i prawo. Po minięciu „małpiego gaju” przechodzimy przez trzy tory kolejowe, zachowując ostrożność. Po przejściu torów trafiamy na „małpi gaj”. Idąc dalej chodnikiem po lewej stronie będzie kontener z kasą biletową. Gdy skończy się trawnik po prawej stronie, skręcamy w prawo i dochodzimy do bocznej ściany budynku dworca. Tu obracamy się w lewo i idziemy chodnikiem prosto na południe. Idąc w tym kierunku dojdziemy do centrum. Po paru metrach odejdzie chodnik wprawo, gdzie stoi TOI TOI.

Do ul. Konopnickiej

Stojąc tyłem do peronu obracamy się w lewo. Pokonujemy jeden tor ze szlabanami. Idziemy chodnikiem około 50 m. Po drodze z prawej strony będzie parking, a po lewej trawa gdzie pies przewodnik może załatfić swoje potrzeby fizjologiczne.

Na końcu chodnika dojdziemy do ul. Konopnickiej, gdzie z naszej lewej, po obu stronach ulicy są przystanki komunikacji miejskiej (autobusy).

Budynek dworca

Budynek dworca znajduje się na południe od peronów i jest zamknięty. Można do niego dojść chodnikiem od strony ulicy. Przy chodniku stoi TOI TOI.

Wchodząc na dworzec

Przeważnie na dworzec przychodzimy od strony centrum, czyli od południa, ale też jest możliwość przyjścia od strony północnej, czyli od ul. Konopnickiej oraz parkingu.

Od strony centrum

Stojąc na chodmiku przy przejściu dla pieszych, twarzą zwróconym na północ, po prawej stronie mamy ulicę, a po lewej skwer przed dworcem. Idziemy przed siebie. Po kilku metrach w lewo odchodzi chodnik do zamkniętego budynku dworca. Przy tym chodniku jest TOI TOI.

Idąc dalej na północ, po lewej będzie boczna ściana budynku dworca, a po prawej postój taksówek. Dochodzimy do trawnika i skręcamy w prawo idąc wzdłuż niego. Po paru metrach w lewo odchodzi chodnik, w który skręcamy.

Po prawej stronie jest ontener, gdzie jest kasa biletowa. Idziemy chodnikiem prosto, aż trafimy na barierki „małpi gaj”. Obchodzimy barierki zygzakiem lewo, prawo. Stojąc tyłem do barierek przed nami są trzy tory, które przechodzimy zachowując uwagę. Po przejściu torów znowu trafiamy na „małpi gaj”. Po minięciu barierek idziemy kilkanaście metrów chodnikiem, aż dojdziemy do pola uwagi. Przed nami jest przejście w poziomie szyn ze szlabanami. Po lewej jest niski budynek kolejowy. Przechodzimy przez jeden tor i obracamy się w lewo, trafiając na pochylnię w górę,którą wchodzimy na peron.

Na końcu pochylni trafiamy na linię w poprzek peronu, która w prawo doprowadzi nas do linii bezpieczeństwa przy prawej krawędzi. Jeśli nie chcemy wchodzić do poczekalni, która jest przed nami, idziemy wzdłuż linii bezpieczeństwa, aż do pierwszego zadaszenia, gdzie możemy oczekiwać na pociąg.

Od ul. Konopnickiej i parkingu

Stojąc tyłem do ul. Konopnickiej idziemy chodnikiem na południe. Po lewej mijamy parking, a po prawej trawę gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Po przejściu około 50 m. dochodzimy do linii w poprzek chodnika, zrobionej z guzków. Oznacza to, że jesteśmy przed przejściem przez tory w poziomie szyn. Przejście jest ze szlabanami. Przechodzimy jeden tor i po prawej trafiamy na pochylnię w górę, którą wejdziemy na peron.

Na końcu pochylni trafiamy na linię w poprzek peronu, która w prawo doprowadzi nas do linii bezpieczeństwa przy prawej krawędzi. Jeśli nie chcemy wchodzić do poczekalni, która jest przed nami, idziemy wzdłuż linii bezpieczeństwa, aż do pierwszego zadaszenia, gdzie możemy oczekiwać na pociąg.

Warto wiedzieć

Czekając na pociąg, najlepiej ustawić się na wysokości pierwszego zadaszenia, tam zawsze zatrzyma się jakaś część składu.

Wysiadając na przystanku osobowym Dąbrowa Górnicza, jeśli wszystko jest dobrze, zawsze będziemy wysiadali na lewą stronę patrząc w kierunku jazdy pociągu.

Należy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez tory.

Przejście przez tory przy peronie jest ze szlabanami.

Przejście przez tory przy małpim gaju nie posiada szlabanów, ani sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Na tym przejściu są trzy tory do pokonania.

Przy budynku dworca jest TOI TOI.

W okolicy ul. Konopnickiej jest miejsce gdzie pies przewodnik może załatwić swoje potrzeby fizjologiczne.

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Artura Forkasiewicza, Bożeny Słowik i Grzegorza Kani za konsultacje i wizję lokalną.

Dane z dnia, 4 września 2020 r. Artur Słowik